(הערה: המילה "ניקוד", שלא כמו בכתיב שלנו מופיעה בחולם מלא ובקובוץ. זאת כדי להדגיש שבניקוד הטברני לא היה בינהם הבדל של ממש, וגם ניקוד כזה נחשב נכון).